15 Ιουνίου, 2004

Συνέλευση ιδιοφυιών

Posted in Συνειδητά (lucid) στις 9:20 πμ από Διγέλαδος

Αυτό είναι το post μου από το ld4all.com forum:

I am so excited! At last! I just had my first lucid dream after my childhood! The whole day I was saying to everyone that I was sure that last night i would have a lucid dream. What happened?
Well, I was in a house, similar again to the house that i had in my childhood and there was a sort of gathering. I started to meet everyone and then I started to talk to a friend of mine that i havent talked to him for years (and maybe never will again) and then I said to my self out loud. Wait a minute! It’s impossible! How am i talking to him? The only way is if i were dreaming! And I said… HOLY SHIT! I AM DREAMING! I felt so excited! I started to feel the vibrations of my body and then I said ok alex, calm down, or else you gonna lose the game. So I continued talking to him so I can prove that I AM dreaming. I started asking him. «What are you doing here?» «You know this is a dream?» «Do you remember that we haven’t see ourselves for years?» He didn’t answer any of the questions and he seemed surprised by the questions. And I said «HA! I knew it!» Oh well it is not worth keep talking to him so I explored my dream. And then I saw that the lounge was full of grown ups, 35-55 years old. And then I said, ok lets make them all smart, all scientists, the best in the world. I went to the middle and started talking to them «Tonight we are here to explore and solve the mystery of lucid dreaming, I want everyone from you to lucid dream and explore» I sat on the sofa, and fell asleep as the others did. But that meant losing my lucidity… oh well, next time!

notes: Το συμαντικότερο σχόλιο που είχα ήταν ότι γενικά πρέπει να αποφεύγω να με παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια ενός συνειδητού ονείρου γιατί μετά θα χάσω τη συνειδητοποιήση και όντως θα ονειρεύτώ… Επίσης προς το τέλος φαίνεται ότι έχανα έτσι κι αλλιώς τη συνειδητοποίηση του όνειρού μου γιατί αν ήθελα μπορούσα να αλλάξω τελείως την περίσταση.

7 Ιουνίου, 2004

Dead Body

Posted in Εμπνεύσεις, Μυστηρίου στις 10:29 πμ από Διγέλαδος

There I was
in a construction site
Standing inside an unbuilt lift
Water started to pour
soon it would have been flooded

My hand was deforming
this could be a dream
this was my chance to escape
swimming to the top and
holding my breath

On the roof of the building
there I was standing
when I saw somebody
I could barely see a thing
It was a black-haired man

I went close to him
I felt fear and amazement
I could see now clearly
he was me and
he should be thrown down be me

Then he jumped
He hit the ground
He was dead
and I was scared
I was sure I was to be blamed

I ran down
There was a fire near
An indian was sitting there
with his son
I felt guilty

He invited me
The fire too
He showed me a vision
The blue horizon
was calling me

and I said to the indian
«someone is there,
a whisperer» for the dead?
and the indian asks
«So he can help us?»

Εδώ δεν είμαι σίγουρος:

«I don’t know,
but we have to see/book him,
four hours earlier»